Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Heeft u minder inkomen als gevolg van de coronamaatregelen? En heeft u daarom moeite om uw woonkosten te betalen? Dan kan een vergoeding vanuit de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u mogelijk helpen.

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) stelt een vergoeding beschikbaar om mensen te helpen die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen. Middels deze vergoeding ontvangen inwoners een bijdrage om de woonkosten te kunnen betalen. Onder woonkosten vallen de kosten voor hypotheek, huur en nutsvoorzieningen.

De vergoeding kan aangevraagd worden door alle inwoners. Als u in loondienst bent, of bijvoorbeeld wanneer u ondernemer bent. U kunt in aanmerking komen voor een TONK-vergoeding als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw beschikbare geldmiddelen zijn niet hoger dan €6.295,- voor een alleenstaande en €12.590,- voor gehuwden/samenwonenden.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner is in januari 2021 ten minste 20 - 30% (afhankelijk van uw inkomen) lager dan in  januari 2020. 
 • Dit verlies in inkomen van u en uw eventuele partner komt door de coronamaatregelen.
 • Uw woont in de woning waarvoor u een TONK vergoeding aanvraagt.
 • U heeft woonkosten: huur, hypotheeklasten, verzekering, gas, energie, water en gemeentelijke belastingen.

De hoogte van de TONK-vergoeding hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de vergoeding  te berekenen kijken we naar:

 • De hoogte van uw (woon)kosten;
 • Uw inkomen op dit moment ten opzichte van uw inkomen vorig jaar;
 • Het inkomen van uw eventuele partner;
 • De woonlasten worden verminderd met een deel wat u volgens de wet zelf kunt betalen (€220,68).

De maximale vergoeding is € 500,00 per maand per huishouden. De gemeente checkt tijdens uw aanvraag of u recht heeft op de TONK-vergoeding. 

Onderstaand vindt u het aanvraagformulier van de TONK. Wij zullen na het indienen van uw aanvraag deze zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

TitelTypeGrootteDownload
Aanvraagformulier TONK Ommen PDF229 KBDownload