Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Als u omzetverlies verwacht van (minimaal 20%) kan u bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Het UWV geeft een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunt u uw personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode geen personeel mag worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen.

Deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct nieuwe aanvragen worden ingediend.