Garantie ondernemersfinancieringsregeling (GO)

Krijgt u als ondernemer geen bankleningen en bankgaranties? Dan kunt u gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) van het ministerie van EZK.

Met deze regeling krijgt zowel het MKB als grote ondernemingen een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Met een minimum van € 1,5 miljoen en een maximum van tijdelijk € 150 miljoen per onderneming.