De ‘coronawet’ gaat in: dit verandert er voor u

De huidige besmettingscijfers bieden nog geen reden tot juichen. Na een stevige daling blijven de cijfers nu al enige tijd stabiel. We hebben nog steeds maatregelen nodig om het virus in te dammen en te controleren. Op 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 (TWM), de ‘coronawet’, in werking getreden voor de komende drie maanden. De maatregelen zoals we die nu kennen blijven van kracht, maar met een aantal wijzigingen. 

De maatregelen zoals wij die kenden werden middels een noodverordening opgelegd. Met het ingaan van de TWM worden deze maatregelen vastgelegd in de wetgeving en is er meer betrokkenheid voor de Eerste en Tweede kamer. Het kabinet kan daardoor niet langer maatregelen opleggen, dit moet eerst omschreven worden in een regeling en vervolgens voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. De maatregelen kunnen daardoor goed bestudeerd en besproken worden. Daarnaast ligt de lokale verantwoordelijkheid niet langer bij de voorzitter van de veiligheidsregio, maar bij de burgemeester. Ten opzichte van de noodverordening zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Per 1 december is het verplicht een mondkapje te dragen in publieke ruimtes voor iedereen boven de 13 jaar. Dit betekent het volgende: 

  • Een mondkapje moet mond en neus volledig bedekken en moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm geldt niet als zodanig en is daarom geen geldig alternatief. Een sjaal of bandana is dit ook niet. 
  • De mondkapjesplicht geldt ook voor het onderwijs (met uitzondering van de basisschool). Wanneer iemand een vaste zit- of staanplaats heeft mag het mondkapje af. Ook voor een docent die voor de klas staat, mag het mondkapje af mits anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Er geldt een uitzondering voor gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs. 
  • Voor contactberoepen geldt dat zowel de klant als de professional een mondkapje moet dragen. 
  • In het openbaar vervoer gold de verplichting al, maar voortaan geldt dit ook op stations en bij bus- en tramhaltes. 
  • De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die dit vanwege een ziekte of beperking niet kunnen. Politie en/of boa’s mogen mensen vragen dit aan te tonen. 
  • Een uitzondering van de mondkapjesplicht geldt voor sporten, acteren, muzikale repetities en optredens. Ook bij ondersteuning van doven of slechthorenden en het geven van interviews hoeft geen mondkapje gedragen te worden. 

Overige maatregelen: 

  • Het verbod op zingen en schreeuwen is per 1 december omgezet in een dringend advies. Zingen en schreeuwen blijft een bron van besmetting, dus we vragen u hier terughoudend mee om te gaan. Er geldt een uitzondering voor kinderen tot 12 jaar. 
  • Het begrip huishouden is per 1 december komen te vervallen. Vanaf nu geldt dat indien u op hetzelfde adres woont onderling geen anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden. Dit maakt het werk voor boa’s en politie gemakkelijker. 

Voor overige zaken blijven de maatregelen zoals deze voor 1 december van kracht waren, nu ook in werking. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. We zijn er nog niet. De berichten rondom het vaccin zijn hoopvol, maar tot het vaccin er is komt het aan op ons als samenleving. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.