Wie en hoeveel mensen in doorstroomlocaties

De landelijke maatregelen geven regio’s de ruimte om te bepalen hoeveel bezoekers er op doorstroomlocaties aanwezig mogen zijn. Doorstroomlocaties zijn locaties waar mensen voornamelijk lopend iets beleven zoals bij musea, bibliotheken, monumenten en pretparken etc. 

In IJsselland hanteren we de norm van 1 persoon per 5m2 aan beschikbare verblijfsruimte. Deze norm gaat in vanaf maandag 5 oktober 2020. In de praktijk betekent dit dat organisaties zelf kunnen berekenen wat het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd mag zijn. Vervolgens moeten zij een plan opstellen voor de uitvoering. Hierin staat bijvoorbeeld hoe zij dit kenbaar maken aan hun bezoekers en toezien op de naleving van deze norm. Daarnaast blijven natuurlijk de algemeen geldende coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden, van kracht. 

Detailhandel 

Het maximum aantal bezoekers van 1 persoon per 5m2 geldt niet voor de detailhandel. Winkeleigenaren moeten een actief deurbeleid voeren zodat personeel en bezoekers te allen tijde 1,5 meter afstand bewaren. Winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, zorgen er daarnaast nog voor dat zij twee maal per dag een uur uitsluitend toegang geven aan ouderen en kwetsbare mensen. Zoals met alle corona maatregelen moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de maatregelen. We handhaven dus alleen daar waar dat nodig blijkt te zijn.