Jaarverslag 2017: Ommen bouwt en vernieuwt

donderdag 03 mei 2018 09:03

De gemeente Ommen heeft in 2017 verder gebouwd en geïnvesteerd in Ommen. Ook is aandacht besteed aan het vernieuwen van zorg en welzijn. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente in 2017 meer geld overhoudt dan was verwacht. Het college van B&W stelt voor om het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve.

In het jaarverslag over 2017 blikt het college van B&W niet alleen terug op het afgelopen jaar, maar ook op de afgelopen raads- en collegeperiode. Het college stelt vast dat het College Uitvoeringsprogramma vrijwel geheel is gerealiseerd.

Wethouder Ko Scheele (financiën): "In de afgelopen periode hebben we ons gericht op een financieel gezonde toekomst voor Ommen. Dankzij een voorzichtig financieel beleid en door scherpe keuzes te maken, bevinden we ons nu in financieel rustiger vaarwater. Hoewel het in bestuurlijk opzicht een bewogen jaar was, hebben we in 2017 verder gebouwd en geïnvesteerd in Ommen. Daar plukken we nu de vruchten van. Daarnaast hebben we ons in de afgelopen jaren gericht op het vernieuwen van zorg en welzijn. Daarbij staan initiatieven uit de samenleving en samenwerking centraal."

Meer woningen in Ommen
De woningmarkt in Ommen is in de afgelopen jaren flink in beweging gekomen. De beschikbare kavels in De Vlierlanden zijn in 2017 nagenoeg uitverkocht. Ook in het centrum van Ommen en het gebied Haven-West is door ontwikkelaars in 2017 flink gebouwd. De positieve resultaten van grondverkopen zijn terug te zien in de jaarrekening.

Om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar woningen, is in 2017 besloten de bouw van woningen te versnellen. Het gaat daarbij om allerlei typen woningen in verschillende prijsklassen. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporatie De Veste.

Ook de verkoop van bedrijventerreinen zat in 2017 in de lift. Op bedrijvenpark De Rotbrink werd in 2017 bijna vijf hectare grond verkocht. Daarmee ligt de gemeente Ommen ver voor op de afspraak met de provincie Overijssel die in 2017 is ondertekend. Deze afspraak zorgt ervoor dat op termijn vraag naar en aanbod van bedrijventerreinen met elkaar in balans zijn.

Reserve op orde
Het college stelt voor om het overschot op de jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. Die komt daardoor uit op € 10,8 miljoen en is dan ruim boven de nodige weerstand. De algemene reserve is bedoeld als financiële buffer voor risico's en onzekerheden. Eén van de risico's betreft de financiële consequenties van het besluit van de gemeente Hardenberg om uit te Bestuursdienst Ommen-Hardenberg te treden.

Centrum
In 2017 werd samen met ondernemers en ontwikkelaars verder gebouwd aan een sterk en vitaal centrum. De bouw van het woonwinkelcomplex op de hoek van de wethouder Paarhuisstraat en Varsenerstraat ging van start. Samen met inwoners en ondernemers werden de plannen voor de herinrichting van de Varsenerstraat en omgeving uitgewerkt. Ook startte de bouw van gebouw De Vrijheid op het 11-April Plein. De drie appartementen aan de Vechtkade bereikten het hoogste punt.

Ondertussen werd uitvoering gegeven aan het actieplan voor het centrum van Ommen. Zo kunnen bezoekers van het centrum sinds de zomer van 2017 hun auto parkeren op het nieuw aangelegde parkeerterrein Centrum-Oost. Met de vaststelling van de Verkeersvisie zijn de eerste stappen gezet richting een meer bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Ommen.

Vernieuwen zorg en welzijn
In 2015 heeft het Rijk taken op het gebied van werk, inkomen, zorg en ondersteuning naar de gemeente overgeheveld. Voor de uitvoering van deze taken had de gemeente in 2017 een budget van rond de € 11,3 miljoen. Het is de afgelopen jaren gelukt om deze nieuwe taken binnen de budgetten uit te kunnen voeren. Hoewel de gemeente meer taken heeft gekregen op dit gebied, ziet de gemeente voor zichzelf een meer bescheiden rol. Daarom zijn instellingen in 2017 in het kader van Nieuw Naoberschap uitgedaagd om nog meer samen te werken en in te spelen op initiatieven van inwoners. Hiervoor zijn concrete projecten aangewezen die ervoor moeten zorgen dat iedereen in Ommen mee kan doen.

De andere manier van werken kwam in 2017 ook tot uitdrukking met Samen Doen on Tour. Hierbij kijkt het Samen Doen team van de gemeente samen met zorg- en onderwijspartners naar de kansen en mogelijkheden voor inwoners in de verschillende wijken. Mede dankzij betrokkenheid van de Participatieraad wordt vanaf medio 2017 meer maatwerk geleverd bij huishoudelijke hulp en is de eigen bijdrageregeling versoepeld.

Omdat voorkomen beter is dan genezen, zette Ommen ook in 2017 in op preventie op het gebied van gezondheid. Binnen het netwerk Vitaal Vechtdal was er aandacht voor gezondheid en vitaliteit in de regio. Zo waren er preventieprojecten op het gebied van alcohol, drugs en roken. Bij een gezonde leefstijl horen voldoende sportvoorzieningen. Daarom zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van een nieuwe sporthal bij de Carrousel.

Gemeenteraad
Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aangeboden. Die bespreekt de jaarstukken op 24 mei tijdens de rekeningcommissievergadering en tijdens de raadsvergadering van 31 mei.

Ommer Nieuws

Nieuwsberichten en aankondigingen van de gemeente worden wekelijks gepubliceerd in het Ommer Nieuws. Deze edities zijn ook digitaal beschikbaar.

Weblogs

De burgemeester blogt over zijn afgelopen week in de 'Week van de Burgemeester'. Ook de wethouders houden een weblog bij. Lees de weblogs.

Nieuwsbrief

Wilt u ook het nieuws, de mededelingen en de laatste ontwikkelingen van de gemeente Ommen per e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis nieuwsbrief.